Bestkingfood
                           Baby-mum

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

***&***

Quý khách hàng có thể thực hiện các hình thức thanh toán (bên dưới), khi mua hàng tại chuỗi Cửa hàng Bestkingfood Baby-mum:

  • Thanh toán trực tiếp tại Cửa hàng
  • Chuyển khoản qua STK Ngân hàng “NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN”:
    • 0111000455681 – Ngân hàng Vietcombank
    • 107867080403 – Ngân hàng Vietinbank
  • Quét thẻ trực tiếp tại Cửa hàng (có áp dụng phí), cụ thể:
 Tên loại thẻPhí quét thẻ Ghi chú
VISA1.76%Phát sinh trên mỗi lần sử dụng
MASTER Card1.76%Phát sinh trên mỗi lần sử dụng
JCB2.20%Phát sinh trên mỗi lần sử dụng
American Express3.00%Phát sinh trên mỗi lần sử dụng
Diners Club/Discover3.00%Phát sinh trên mỗi lần sử dụng
Thẻ Union Pay2.20%Phát sinh trên mỗi lần sử dụng
Thẻ ATM nội địa
(Thẻ 24h Connect/Thẻ Napas
0.00%Phát sinh trên mỗi lần sử dụng

Trân trọng !

Tp. Cần Thơ, ngày 01 tháng 09 năm 2020

GIÁM ĐỐC

    (Đã ký)