Bestkingfood
                           Baby-mum

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

***&***

Quý khách hàng có thể thực hiện các hình thức thanh toán (bên dưới), khi mua hàng tại chuỗi Cửa hàng Bestkingfood Baby-mum:

  • Thanh toán trực tiếp tại Cửa hàng
  • Chuyển khoản qua STK Ngân hàng “NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN”:
    • 0111000455681 – Ngân hàng Vietcombank
    • 107867080403 – Ngân hàng Vietinbank
  • Quét thẻ trực tiếp tại Cửa hàng (có áp dụng phí), cụ thể:
 Tên loại thẻ Phí quét thẻ  Ghi chú
VISA 1.76% Phát sinh trên mỗi lần sử dụng
MASTER Card 1.76% Phát sinh trên mỗi lần sử dụng
JCB 2.20% Phát sinh trên mỗi lần sử dụng
American Express 3.00% Phát sinh trên mỗi lần sử dụng
Diners Club/Discover 3.00% Phát sinh trên mỗi lần sử dụng
Thẻ Union Pay 2.20% Phát sinh trên mỗi lần sử dụng
Thẻ ATM nội địa
(Thẻ 24h Connect/Thẻ Napas
0.00% Phát sinh trên mỗi lần sử dụng

Trân trọng !

Tp. Cần Thơ, ngày 01 tháng 09 năm 2020

GIÁM ĐỐC

    (Đã ký)