Bestkingfood
                           Baby-mum

HỆ THỐNG CHUỖI CỬA HÀNG

***&***

CỬA HÀNG 1 :

Địa chỉ: 73 đường Quang Trung, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại Cửa Hàng: 0292. 394. 3622

Thời gian mở cửa: 06h30 – 22h00 Tất cả các ngày.

Hotline: 0918. 721. 374 Hoặc 0907. 338. 442

CỬA HÀNG 2:

Địa chỉ: 268 đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại Cửa Hàng: 0292. 369. 2019

Thời gian mở cửa: 06h30 – 22h00 Tất cả các ngày.

Hotline: 0918. 721. 374 Hoặc 0907. 338. 442

CỬA HÀNG 3:

Địa chỉ: số 133 Nguyễn Tri Phương, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại Cửa Hàng:0292 .382 .8242

Thời gian mở cửa: 06h30 – 22h00 Tất cả các ngày.

Hotline: 0918. 721. 374 Hoặc 0907. 338. 442