Bestkingfood
                          Baby-mum

 

CHÍNH SÁCH TÍCH ĐIỂM

****&****

Khi Quý khách hàng mua hàng tại tất cả các Chuỗi Cửa hàng BestkingFood Baby-mum, sẽ được hưởng chính sách tích điểm như sau:

  • Mỗi 50.000đ quý khách sẽ được tích lại được 1 điểm.
  • Mỗi một điểm tương đương với 500đ.

Điểm sẽ được trừ trực tiếp trên Hóa đơn cho những lần mua hàng sau, và điểm sẽ được cộng dồn cho tất cả hóa mua hàng của Quý Khách Hàng.

Hoặc Quý khách có thể dùng điểm để đổi quà trực tiếp tại Cửa hàng, theo sự tư vấn hướng dẫn từ Nhân viên tư vấn bán hàng.

Trân trọng !

Tp. Cần Thơ, ngày 01 tháng 09 năm 2020

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)